Αδειοδοτήσεις

1. Γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην εταιρεία GASTRADE Α.Ε.

2. Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου στην εταιρεία GASTRADE Α.Ε. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, Τμήμα Προγραμματισμού.

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης, που υπάγεται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ (IED), από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Ε.Α.Ρ.Θ., Τμήμα Βιομηχανιών.

4. Απόφαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

5. Απόφαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης θαλασσίου χώρου και πυθμένα από το Υπουργείο Οικονομικών. 

6. Πράξη εγκατάστασης και διαδρομής του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

7. Άδεια εγκατάστασης για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση Υδρογονανθράκων, Τμήμα Εγκαταστάσεων.