Διαδικασία αεριοποίησης

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταγγίζεται από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς στις κρυογενικές δεξαμενές της πλωτής μονάδας και στη συνέχεια οδηγείται για αεριοποίηση στις τέσσερις μονάδες αεριοποίησης που περιλαμβάνουν:

  • Δύο μονάδες αεριοποίησης τεχνολογίας κλειστού κυκλώματος και
  • Δύο μονάδες αεριοποίησης τεχνολογίας ανοικτού κυκλώματος

Η δυναμικότητα αεριοποίησης κάθε μονάδας είναι 400 κυβικά μέτρα ΥΦΑ/ ώρα.

Στην τεχνολογία κλειστού κυκλώματος η αεριοποίηση του ΥΦΑ επιτυγχάνεται με καύση φυσικού αερίου, ενώ στους αεριοποιητές ανοικτού κυκλώματος το ΥΦΑ θερμαίνεται με χρήση θαλασσινού νερού το οποίο αναρροφάται με ειδικές αντλίες αναρρόφησης.

Στη συνέχεια το αεριοποιημένο φυσικό αέριο οδηγείται μέσω αγωγών στη μετρητική διάταξη και από εκεί μέσω εύκαμπτων αγωγών στην μονάδα πολλαπλής εξαγωγής τέρματος αγωγού και τελικά στον υποθαλάσσιο αγωγό για τη μεταφορά του προς το χερσαίο αγωγό. 

 

Ενδεικτικές μονάδες αεριοποίησης ΥΦΑ: 

 

 Κλειστο Κυκλωμα Hamworthy (1)

κλειστού κυκλώματος

Ανοικτό Κύκλωμα Hamworthy

                           ανοικτού κυκλώματος

 

 Πηγή: Wartsila-Hamworthy