Συμβολή και Πλεονεκτήματα

 

 • Tο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης.
 • Είναι χωροθετημένο σε στρατηγική θέση διότι μπορεί να προσελκύει ένα ευρύ φάσμα διεθνών προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικά και εκείνων της Αν. Μεσογείου, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στο σταυροδρόμι των ενεργειακών διαδρόμων και αγωγών της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα:
  • Συνδέεται απευθείας με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και τροφοδοτεί την Ελληνική αγορά.
  • Έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά της Βουλγαρίας και διαμέσου αυτής της Ρουμανίας, της Σερβίας και του FYROM και περαιτέρω, της Ουγγαρίας και των αγορών της Αν. Ευρώπης μέσω του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και των άλλων διασυνδετήριων αγωγών που είτε λειτουργούν είτε σχεδιάζονται πχ. Βουλγαρίας – Ρουμανίας, Βουλγαρίας – Σερβίας, Ουγγαρίας - Ρουμανίας.
  • Μπορεί να εφοδιάσει τη μεγάλη και ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας μέσω αντίστροφης ροής του υφιστάμενου διασυνδετηρίου δικτύου.
  • Έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί και να υποστηρίξει τις μελλοντικές υποδομές αερίου του Νοτίου Διάδρομου, όπως ο TAP, και να αποκτήσει πρόσβαση στις Αγορές της Δυτικής Ευρώπης και τον Δακτύλιο Φ.Α. των Δυτικών Βαλκανίων. 
 • Ειδικά για την Ελληνική αγορά, συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, προωθεί τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά με προφανή οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές, ενισχύει την αντοχή και ευελιξία του Εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και υποστηρίζει την ενεργειακή αειφορία και τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων. 
 • Για τις χώρες της Βαλκανικής και της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, προσφέρει πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και μέσω των διασυνδετήριων αγωγών δημιουργεί νέες, εναλλακτικές οδούς εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ενισχύοντας και στην περίπτωση αυτή την ενεργειακή τους ασφάλεια και περιορίζοντας σημαντικά την ενεργειακή τους απομόνωση. 
 • Το έργο ενισχύει τον ανταγωνισμό στην ευρύτερη περιοχή και υποστηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ανταγωνιστικού περιφερειακού κόμβου συναλλαγών.
 • Το έργο συμβαδίζει και στηρίζει την στρατηγική της Ε.Ε. για διαφοροποίηση των πηγών και οδών ενεργειακού εφοδιασμού συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή ολοκλήρωση της Ε.Ε.