Χωροθέτηση έργου

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στον Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Χάρτη

 

Η χωροθέτηση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης εμφανίζεται στον ακόλουθο χάρτη όπου φαίνονται: α) η θέση της πλωτής μονάδας και β) ο αγωγός μεταφοράς του φυσικού αερίου προς τον νέο σταθμό εισόδου στο ΕΣΦΑ καθώς και η υφιστάμενη όδευση του ΕΣΦΑ.

LOCATION GR 

Χωροθέτηση ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης