Ένταξη του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης στα έργα διασύνδεσης Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης (CESEC)

Ένταξη του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης στα έργα διασύνδεσης Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης (CESEC)

13 Ιουλ 2015 / 10:00

— Διαβάστε περισσότερα

Οριστική επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οριστική επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27 Νοε 2014 / 03:00

— Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30 Οκτ 2014 / 12:00

— Διαβάστε περισσότερα

Video παρουσίασης ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

23 Σεπ 2014 / 10:00

Παρακολουθήστε εδώ το video παρουσίασης του έργου "ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης"

— Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης βασικού σχεδιασμού (FEED) και των τευχών EPC/ΙΤΤ

12 Σεπ 2014 / 08:00

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση της μελέτης βασικού σχεδιασμού (Front-End Engineering & Design - FEED) και των τευχών για την ανάθεση σχεδιασμού, προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής (EPC/ΙΤΤ) για το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης  

— Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός αρμόδιας εθνικής αρχής για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest)»

10 Ιουν 2014 / 10:00

— Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης: Επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για το Φυσικό Αέριο στην Ευρώπη

ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης: Επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για το Φυσικό Αέριο στην Ευρώπη

15 Οκτ 2013 / 12:00

— Διαβάστε περισσότερα