Οριστική επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οριστική επιλογή για χρηματοδότηση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Νοεμβρίου 2014. 

Η χρηματοδότηση αφορά στη Μελέτη Βασικού Σχεδιασμού του έργου (Front-End Engineering and Design - FEED). 

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης είχε προεπιλεγεί στις 29 Οκτωβρίου 2014 για χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. "Συνδέοντας την Ευρώπη" που αφορά στα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, δηλαδή σε έργα άμεσης προτεραιότητας για τη χώρα που τα φιλοξενεί αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού με τη λειτουργία τους συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και την αδιάλειπτη τροφοδοσία σε φυσικό αέριο. 

Δείτε εδώ την επίσημη ανακοίνωση της Ε.Ε. καθώς και την οριστική λίστα με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη" (Connecting Europe Facility). 

 

Theme _cef (1)

Νέα & Ανακοινώσεις