Οφέλη προς την κοινωνία

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην επηρεάζονται οι υπάρχουσες υποδομές, τα δίκτυα, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός ανάπτυξης της περιοχής. 
Όλα τα βήματα του έργου προχωρούν σε διαβούλευση με τις Εθνικές αρχές και τους Τοπικούς φορείς (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Λιμεναρχείο, Ο.Λ.Α., Πυροσβεστική, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κλπ.). 
Το έργο υποστηρίζει την τοπική οικονομία με την ενίσχυση της απασχόλησης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, δίνοντας ώθηση σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ανταγωνιστική ενέργεια.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να σταδιακά το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν να μπορεί να καλυφθεί από την τοπική κοινωνία.
man

Θετικές αναμένονται και οι συνέπειες στην επισκεψιμότητα και στον τουρισμό σαν συνέπεια της αυξημένης επαγγελματικής δραστηριότητας, των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ημερίδων αλλά και των επισκεπτών που σχετίζονται με το έργο.

faros