Οφέλη προς το περιβάλλον

Με την αντικατάσταση των ρυπογόνων καυσίμων, όπως είναι το πετρέλαιο και ο λιγνίτης, με το φιλικό προς το περιβάλλον και καθαρότερο φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Συγκεκριμένα η χρήση του φυσικού αερίου συμβάλλει στη μείωση των αερίων ρύπων αφού σε σχέση με το πετρέλαιο έχει μηδενικές σχεδόν εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), 30% λιγότερες εκπομπές μονοξειδίου του αζώτου (NO), μειωμένες κατά 50% εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 70% λιγότερες εκπομπές μικροσωματιδίων (MPs). 

Ταυτόχρονα με τη χρήση του φυσικού αερίου μειώνονται και οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), κατά 30% σε σχέση με την καύση πετρελαίου ή ακόμη ως και 45% σε σχέση με την καύση άνθρακα. 

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ούτε κατά την κατασκευή αλλά κυρίως ούτε κατά τη λειτουργία του, όπως άλλωστε αναλύεται και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπου εξηγείται ότι οι όποιες επιπτώσεις θα είναι προσωρινές και αναστρέψιμες.

Το έργο δεν επηρεάζει καθόλου το ευαίσθητο οικοσύστημα του Δέλτα του Έβρου, ενώ βρίσκεται μακριά από όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που εισηγείται η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία στο σύνολο του έργου, τη συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης και τον αυστηρό έλεγχο των εκπομπών και των αποβλήτων μέσα από τις διαδικασίες και τα συστήματα ελέγχου του έργου και των αρμόδιων κρατικών φορέων, εξασφαλίζεται ότι το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα είναι ένα έργο φυσικού αερίου φιλικό και αβλαβές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.