Υγροποιημένο φυσικό αέριο

Όταν το φυσικό αέριο ψύχεται στους -162°C μεταπίπτει από την αέρια στην υγρή φάση και ο όγκος του μειώνεται σε σχέση κατά 600 φορές περίπου. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ευκολότερα σε μεγάλες ποσότητες με δεξαμενόπλοια σε μεγάλες αποστάσεις ή με ειδικά φορτηγά οχήματα στην ξηρά.  

Η υγροποίηση του φυσικού αερίου επιτυγχάνεται σε εξειδικευμένες παραγωγικές μονάδες (LNG liquefaction terminals) συνήθως σε σχετικά μικρή απόσταση από τα πεδία παραγωγής.