Χρήσεις φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη για χρήση σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και στη βιομηχανία γενικότερα, σε εμπορικές δραστηριότητες (πχ μαζική εστίαση, αρτοποιία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις κλπ), στις κατοικίες (θέρμανση, μαγείρεμα, ζεστό νερό κλπ) και στην κίνηση οχημάτων (επιβατηγά, φορτηγά, λεωφορεία κλπ).   

Στην υγροποιημένη του μορφή έχει σταδιακά αρχίσει να χρησιμοποιείται και στη ναυτιλία, σε εμπορικά και επιβατηγά πλοία, ως ναυτιλιακό καύσιμο αφού συνδυάζει οικονομία και χαμηλή εκπομπή αέριων ρύπων σε σχέση με τα ναυτιλιακά πετρελαϊκά καύσιμα

Σημειώνεται ότι η πλωτή μονάδα του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα χρησιμοποιεί ΥΦΑ ως καύσιμο για ιδιοκατανάλωση (εξυπηρέτηση ηλεκτροπαραγωγικής εγκατάστασης και αεριοποίηση).