Υποθαλάσσιος και χερσαίος αγωγός

Ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 24 χιλιομέτρων ποντίζεται επί του πυθμένα της θάλασσας μέχρι βάθους θαλάσσης 15 μέτρων, ενώ για βάθος θαλάσσης μικρότερο των 15 μέτρων (περίπου 6 χλμ απόσταση από την ακτή) τοποθετείται σε όρυγμα και επιχώνεται. Στη συνέχεια ο αγωγός προσαιγιαλώνεται στην περιοχή της ακτογραμμής Απαλού και συνεχίζει υπόγεια την πορεία του προς βορρά για 4 χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης σε νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ για τις ανάγκες του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

Ο αγωγός του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο μέλλον και με άλλους αγωγούς οι οποίοι προγραμματίζεται να αναπτυχθούν στην περιοχή όπως για παράδειγμα ο TAP.

Ο αγωγός σχεδιάζεται με διάμετρο 30 ιντσών σε όλο του το μήκος και μέγιστη πίεση λειτουργίας 100 barg. Προφανώς η πίεση λειτουργίας του αγωγού εξαρτάται από την αντίστοιχη πίεση λειτουργίας των κατάντη συστημάτων με τα οποία συνδέεται.

Solines 2_75795358

Put Pipe

Pipe

   Τεχνική διάστρωσης αγωγού φυσικού αερίου σε όρυγμα