ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΑΛΟΥ

15 February, 2023

«Η εταιρεία με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και το δ.τ. «GASTRADE Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών της περιοχής Απαλού Αλεξανδρούπολης λόγω σύστασης δουλείας διόδου του έργου «ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης» (ΦΕΚ Β΄ 4000/29-07-2022) θα ολοκληρωθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Καλούνται οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4000/29-07-2022, να επικοινωνήσουν άμεσα με τον δικηγόρο Αλεξανδρούπολης Ιωάννη Καραλή κιν.6945930805, τηλ. 2551020539, email:gianniskaralis@gmail.com. Διεύθυνση: Βενιζέλου 41, 2ος όροφος Αλεξανδρούπολη. Μετά τις 24 Φεβρουαρίου 2023 οι μη καταβληθείσες αποζημιώσεις θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.»