Ένταξη του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης στα έργα διασύνδεσης Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης (CESEC)

13 Ιουλίου, 2015

Ο τερματικός σταθμός LNG Β. Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη εντάχθηκε στα έργα προτεραιότητας για τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη (CESEC).

Το Μνημόνιο Συναντίληψης υπέγραψαν στις 10 Ιουλίου 2015 οι Υπουργοί Ενέργειας 15 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της υλοποίησης νέων υποδομών φυσικού αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.