Η Εταιρεία

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Υλοποιούμε σύγχρονες υποδομές φυσικού αερίου

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία χορηγήθηκε Άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου.


Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση σύγχρονων συστημάτων φυσικού αερίου με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Στόχος μας είναι οι υποδομές που υλοποιούμε να προσφέρουν ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ GASTRADE

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Υλοποιούμε το σύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Αναπτύσσουμε το πρωτοποριακό Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Θράκης

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στην βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εμπορική λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Δυναμικότητα Αεριοποίησης

5,5Billion m³/year

Aποθηκευτική Ικανότητα

153.500

Εταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το FSRU Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Δείτε Περισσότερα
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Με το φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Δείτε Περισσότερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

To FSRU Αλεξανδρούπολης είναι ένα έργο φιλικό και αβλαβές προς το περιβάλλον.

Δείτε Περισσότερα