Το Έργο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης ΥΦΑ περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη:
  • Συστήματα πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων και μετάγγισης ΥΦΑ.
  • Τέσσερις δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ συνολικής χωρητικότητας έως 153.500 κυβικά μέτρα.
  • Τρείς μονάδες αεριοποίησης δυναμικότητας 315.000 κυβικών μέτρων (275 mmscfd) φυσικού αερίου / ώρα (έκαστη).
  • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πλωτής μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια
  • Μετρητική μονάδα για την μέτρηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αεριοποιούνται.
  • Χώρους διαμονής, ενδιαίτησης πληρώματος.
Διαστάσεις Πλωτής Μονάδας

288.6m

Μήκος

44m

Πλάτος

26.2m

Ύψος

Η πλωτή μονάδα προσδένεται στο σημείο αγκυροβόλησης μέσω διάταξης spread mooring το οποίο τη διατηρεί σε σταθερή θέση.

Διαδικασία Αεριοποίησης

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο μεταγγίζεται από τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς στις κρυογενικές δεξαμενές της πλωτής μονάδας και στη συνέχεια οδηγείται για αεριοποίηση στις τρείς μονάδες αεριοποίησης που περιλαμβάνουν:

  • Δύο μονάδες αεριοποίησης τεχνολογίας κλειστού & ανοιχτού κυκλώματος (dual loop) και
  • Μία μονάδα αεριοποίησης τεχνολογίας ανοικτού κυκλώματος (open loop)

Η δυναμικότητα αεριοποίησης κάθε μονάδας είναι 315.000 κυβικών μέτρων (275 mmscfd) ΦΑ/ώρα.

Στην τεχνολογία κλειστού κυκλώματος η αεριοποίηση του ΥΦΑ επιτυγχάνεται με καύση φυσικού αερίου, ενώ στους αεριοποιητές ανοικτού κυκλώματος το ΥΦΑ θερμαίνεται με χρήση θαλασσινού νερού το οποίο αναρροφάται με ειδικές αντλίες αναρρόφησης.

Στη συνέχεια το αεριοποιημένο φυσικό αέριο οδηγείται μέσω αγωγών στη μετρητική διάταξη και από εκεί μέσω εύκαμπτων αγωγών στην μονάδα πολλαπλής εξαγωγής τέρματος αγωγού και τελικά στον υποθαλάσσιο αγωγό για τη μεταφορά του προς το χερσαίο αγωγό.

Ενδεικτικές Μονάδες Αεριοποίησης ΥΦΑ

ανοικτό κύκλωμα hamworthy

Ανοικτού Κυκλώματος

Κλειστού Κυκλώματος

κλειστο κυκλωμα hamworthy

Υποθαλάσσιος και Χερσαίος Αγωγός

Ο αγωγός σχεδιάζεται με διάμετρο 30 ιντσών σε όλο του το μήκος και μέγιστη πίεση λειτουργίας 110 barg.
Προφανώς η πίεση λειτουργίας του αγωγού εξαρτάται από την αντίστοιχη πίεση λειτουργίας των κατάντη συστημάτων με τα οποία συνδέεται.


Ο υποθαλάσσιος αγωγός μήκους 24 χιλιομέτρων ποντίζεται επί του πυθμένα της θάλασσας τοποθετείται σε όρυγμα και επιχώνεται σε όλο το μήκος της διαδρομής του.

Ο αγωγός προσαιγιαλώνεται στην περιοχή της ακτογραμμής Απαλού και συνεχίζει υπόγεια την πορεία του προς βορρά για 4 χιλιόμετρα ακόμη, μέχρι να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Αμφιτρίτης σε νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό που θα κατασκευασθεί και θα λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ για τις ανάγκες του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.


Ο αγωγός του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στο μέλλον και με άλλους αγωγούς στην περιοχή όπως για παράδειγμα ο TAP.

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η στρατηγική θέση των ΑΣΦΑ διασφαλίζουν την πρόσβαση σε νέες εναλλακτικές πηγές προμήθειας LNG

Οι τερματικοί σταθμοί  LNG Αλεξανδρούπολης & Θράκης συμβάλλουν στη διεύρυνση των πηγών και των οδών προμήθειας φυσικού αερίου, στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού καταναλωτή, στην ασφάλεια εφοδιασμού της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών, στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς και των Περιφερειακών και Διευρωπαϊκών Συστημάτων αλλά και στην ενίσχυση των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες για την κατασκευή του έργου

Φεβρουάριος 2022
Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Τερματικού ΑΣΦΑ από την ΡΑΕ
Έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Χρήσης του Τερματικού από την ΡΑΕ
Μάρτιος 2022
Υπογραφή των Συμβάσεων Χρήσης του Τερματικού
Υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης
Ιούλιος 2022
Έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης του ΑΣΦΑ από την ΡΑΕ
Δεκέμβριος 2022
Παραλαβή του εξοπλισμού αγκυροβόλησης στον λιμένα Αλεξανδρούπολης
Φεβρουάριος 2023
Έκδοση της Άδειας Διαχείρισης ΑΣΦΑ
Μάιος 2023
Επικαιροποίηση των Αδειών παραχώρησης αιγιαλού, παραλίας, θαλάσσης & πυθμένα καθώς και της μελέτης επικινδυνότητας με βάση την Οδηγία SEVESO III
Επικαιροποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ιούνιος 2023
Ολοκλήρωση της κατασκευής του Σταθμού Μ/Ρ από τον ΔΕΣΦΑ
Ιούλιος 2023
Σύνδεση με το ΕΣΜΦΑ
Οκτώβριος 2023
Έκδοση της Άδειας Λειτουργίας
Νοέμβριος 2023
Παράδοση του FSRU από το ναυπηγείο
Κατάπλευση του FSRU στο σημείο πρόσδεσης
Δεκέμβριος 2023
Ολοκλήρωση δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχων
Αποδοχή και παραλαβή του FSRU
Έναρξη εμπορικής λειτουργίας
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ΥΦΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ένα σύστημα που λειτουργεί αδιάλειπτα 24/7/365

Τα δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG μεταφέρουν το υγροποιημένο φορτίο μέσω κρυογενικών σωλήνων στις δεξαμενές της πλωτής μονάδας (FSRU).

Στη συνέχεια το LNG αεριοποιείται στις εγκαταστάσεις αεριοποίησης που βρίσκονται πάνω στην πλωτή μονάδα και μέσω ειδικής διάταξης μεταφέρεται στον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου ο οποίος ακολουθώντας μία διαδρομή 24 χλμ προσαιγιαλώνεται στην περιοχή του Απαλού, ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Κατόπιν, συνεχίζοντας με βόρεια πορεία 4 χλμ καταλήγει στο νέο Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό στην περιοχή Αμφιτρίτης όπου συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Η πλωτή μονάδα του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης θα είναι μόνιμα αγκυροβολημένη σε σταθερό σημείο και σε απόσταση 17,6 χλμ ΝΔ από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ από την απέναντι ακτή της Μάκρης.

Η πλωτή μονάδα του ΑΣΦΑ Θράκης σχεδιάζεται να αγκυροβοληθεί μόνιμα σε απόσταση 8 χλμ ανατολικά από τον τερματικό σταθμό LNG «ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης».