ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το FSRU Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Δείτε Περισσότερα
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Με το φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Δείτε Περισσότερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

To FSRU Αλεξανδρούπολης είναι ένα έργο φιλικό και αβλαβές προς το περιβάλλον.

Δείτε Περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το FSRU Αλεξανδρούπολης αναπτύσσεται σε αρμονία και σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην επηρεάζονται οι υπάρχουσες υποδομές, τα δίκτυα, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο μελλοντικός σχεδιασμός ανάπτυξης της περιοχής. Όλα τα βήματα του έργου προχωρούν σε διαβούλευση με τις Εθνικές αρχές και τους Τοπικούς φορείς (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Λιμεναρχείο, Ο.Λ.Α., Πυροσβεστική, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κλπ.).

Το έργο υποστηρίζει την τοπική οικονομία με την ενίσχυση της απασχόλησης δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, δίνοντας ώθηση σε πολλούς κλάδους δραστηριοτήτων και ενισχύοντας την πρόσβαση σε ανταγωνιστική ενέργεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού ώστε να σταδιακά το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν να μπορεί να καλυφθεί από την τοπική κοινωνία. Θετικές αναμένονται και οι συνέπειες στην επισκεψιμότητα και στον τουρισμό σαν συνέπεια της αυξημένης επαγγελματικής δραστηριότητας, των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ημερίδων αλλά και των επισκεπτών που σχετίζονται με το έργο.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Με το φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.

Με την αντικατάσταση των ρυπογόνων καυσίμων, όπως είναι το πετρέλαιο και ο λιγνίτης, με το φιλικό προς το περιβάλλον και καθαρότερο φυσικό αέριο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.
Συγκεκριμένα η χρήση του φυσικού αερίου συμβάλλει στη μείωση των αερίων ρύπων αφού σε σχέση με το πετρέλαιο έχει μηδενικές σχεδόν εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), 30% λιγότερες εκπομπές μονοξειδίου του αζώτου (NO), μειωμένες κατά 50% εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και 70% λιγότερες εκπομπές μικροσωματιδίων (MPs).
Ταυτόχρονα με τη χρήση του φυσικού αερίου μειώνονται και οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), κατά 30% σε σχέση με την καύση πετρελαίου ή ακόμη ως και 45% σε σχέση με την καύση άνθρακα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tα FSRU Αλεξανδρούπολης και Θράκης είναι έργα φιλικά και αβλαβή προς το περιβάλλον.

Στους πλωτούς τερματικούς σταθμούς που αναπτύσσει η Gastrade εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες και οι πιο αυστηρές προδιαγραφές που απαιτεί η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η συστηματική παρακολούθηση και ο μεθοδικός έλεγχος της κατασκευής και λειτουργίας των έργων, εξασφαλίζουν ότι τα FSRU Αλεξανδρούπολης και Θράκης αποτελούν εγκαταστάσεις πρότυπο για την παγκόσμια ενεργειακή κοινότητα.