Η Gastrade μέλος του Gas Infrastructure Europe

28 Μαρτίου, 2016

H ένωση Gas Infrastructure Europe εκπροσωπεί 68 φορείς ανάπτυξης και λειτουργίας ευρωπαϊκών υποδομών στον τομέα του φυσικού αερίου σε 24 ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του είναι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς και Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου καθώς και φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ΥΦΑ.

Η GIE εκφράζει τις απόψεις των μελών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις ρυθμιστικές αρχές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αποστολή του είναι να συμβάλει ενεργά στην οικοδόμηση μιας ενιαίας, βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποστηρίζοντας ένα σταθερό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και ένα υγιές επενδυτικό κλίμα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.