Συνεργασία GASTRADE & METOCEAN SERVICES INTERNATIONAL

11 Ιανουαρίου, 2018

Την εκτέλεση μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών μελετών στην περιοχή χωροθέτησης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης ανέθεσε η GASTRADE στην METOCEAN SERVICES INTERNATIONAL (MSI).

Η MSI αποτελεί κορυφαία εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο, η οποία εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τηρεί όλους τους ευρωπαϊκούς & διεθνείς κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Η συλλογή και επεξεργασία των μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για τον ασφαλή και άρτιο σχεδιασμό του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας MSI εδώ.