Έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

1 Οκτωβρίου, 2018

Εκδόθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η απόφαση για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ – Μέρος Ι: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Βρείτε όλο το κείμενο της απόφασης εδώ.