Ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη χρηματοδοτική στήριξη του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη από το ΕΣΠΑ

24 Ιουνίου, 2021

Το πράσινο φως έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση του νέου τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Αλεξανδρούπολη, εγκρίνοντας τη στήριξη του έργου από το Ελληνικό Δημόσιο με 166,7 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα των τελευταίων χρόνων στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, που θα αποτελέσει μια νέα, ανεξάρτητη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιoανατολικής Ευρώπης.

Η χρηματοδότηση του νέου Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων («ΕΔΕΤ»), από πόρους που ελέγχονται άμεσα και τελούν υπό τη διαχείριση του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ».

Δικαιούχος της ενίσχυσης, που θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης ύψους 166,7 εκατ. Ευρώ, είναι η Gastrade Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης και εκμετάλλευσης του νέου τερματικού σταθμού. H GasLog Cyprus Investments LT, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Bulgartransgaz EAD μετέχουν στην εταιρεία.

Με σταθερή προσήλωση στο στόχο της «καθαρής» ενέργειας, ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ θα είναι σχεδιασμένος ώστε να έχει δυνατότητα προσαρμογής στην αποθήκευση και μεταφορά υδρογόνο και θα συμβάλει σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα, προωθώντας τη χρήση φυσικού αερίου σε αντικατάσταση του άνθρακα.
Το project υποστηρίζει και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή, όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), o Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP), η διασύνδεση Βουλγαρίας-Σερβίας (IBS), η διασύνδεση Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Καβάλας και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας.

Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη έχει συμπεριληφθεί στους καταλόγους των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI – Project of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013) στον τομέα της ενέργειας, με δεδομένη τη στρατηγική σημασία του καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης. Το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στη περιοχή και υποστηρίζει τη δημιουργία περιφερειακού κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου (Gas Hub) .

Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους έως 170.000 κυβικών μέτρων και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου που θα ξεπερνά τα 5,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.