Δέσμευση Δυναμικότητας

22 Οκτωβρίου, 2021

Σύμφωνα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας («ΡΑΕ») για την εξαίρεση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης από τις διατάξεις των άρθρων 32, 41 (6), (8), (10) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ (ΦΕΚ Β’ 5941/31.12.2020), η GASTRADE δημοσιεύει εδώ τα προϊόντα μακροχρόνιας δυναμικότητας επαναεριοποίησης (διάρκειας άνω του ενός έτους) που προσφέρονται από την Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας (ΕΕΛ), η οποία αναμένεται να είναι η 01.01.2024, και έπειτα, για την μη-εξαιρούμενη δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού.

Η ετήσια δυναμικότητα του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης η οποία προσφέρεται από την ΕΕΛ, βρίσκεται στη φόρμα αίτησης “Application Form”.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δεσμεύσει μακροχρόνια δυναμικότητα στον Τερματικό Σταθμό θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα αίτησης που μπορεί να βρει εδώ και να την αποστείλει με email στο capacity@gastrade.gr.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να δεσμεύσουν δυναμικότητα στον Τερματικό Σταθμό θα πρέπει να υπογράψουν με την Gastrade μια Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας («ARCA») και να παράσχουν τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.