• Πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου

  Πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου

 • Τεχνική διάστρωσης χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

  Τεχνική διάστρωσης χερσαίου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

 • Φυσικό αέριο: η καθαρή ενέργεια

  Φυσικό αέριο: η καθαρή ενέργεια

 • Μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις

  Μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις