Ανατέθηκε η μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) για το έργο LNG Αλεξανδρούπολης

23 Μαρτίου, 2017

Η Gastrade Α.Ε. ανακοινώνει την ανάθεση της μελέτης Βασικού Σχεδιασμού (FEED) για το έργο LNG Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία Wood Group.

H μελέτη αυτή αποτελεί κρίσιμο τμήμα της προετοιμασίας για την τελική επενδυτική απόφαση για το έργο η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Την μελέτη αυτή συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» που αφορά στα Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, δηλαδή σε έργα άμεσης προτεραιότητας για τη χώρα που τα φιλοξενεί αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία με τη λειτουργία τους συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και την αδιάλειπτη τροφοδοσία σε φυσικό αέριο της Ε.Ε.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της, η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 3ο τρίμηνο του 2017.