Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δέσμευση δυναμικότητας στο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

30 Οκτωβρίου, 2018

Η Gastrade ανακοινώνει την έναρξη της 1ης φάσης του Market Test για τη δέσμευση δυναμικότητας στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις “Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ”.

Πρόκειται για τη μη δεσμευτική φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και έντυπα για την διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν απαιτείται καταβολή τέλους συμμετοχής και η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος είναι: 14/12/2018, 17:00 ώρα Αθήνας.