Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο κατασκευής του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη

23 Σεπτεμβρίου, 2021

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ), εντάχθηκε η υλοποίηση του έργου «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που εκδόθηκε στις 22.09.2021.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ελληνική εταιρεία Gastrade Α.Ε. και το ποσό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 166.7 εκατ. ευρώ. Στην εταιρεία συμμετέχουν η Ε.Α. Κοπελούζου, η GasLog Cyprus Investments LTD, η ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. και η Bulgartransgaz EAD.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την κατασκευή ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα των τελευταίων χρόνων, ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, που θα αποτελέσει μια νέα, ανεξάρτητη πύλη εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιoανατολικής Ευρώπης.

Το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη:

– Την Υπεράκτια Πλωτή Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG
– Τις μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις
– Το υποθαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου για την μεταφορά του φυσικού αερίου προς το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Το mega project υποστηρίζει και λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή, όπως η διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), o Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP), η διασύνδεση Βουλγαρίας-Σερβίας (IBS), η διασύνδεση Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα καθώς και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας.

Ο τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης έχει συμπεριληφθεί στους καταλόγους των ευρωπαϊκών έργων κοινού ενδιαφέροντος (PCI – Projects of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013) στον τομέα της ενέργειας, με δεδομένη τη στρατηγική σημασία του καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης. Το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στη περιοχή και υποστηρίζει τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου (Gas Hub).

Ο Σταθμός θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο σύστημα που θα ξεπερνά τα 5,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Σερβία και τη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.