ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης: Επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για το Φυσικό Αέριο στην Ευρώπη

15 Οκτωβρίου, 2013

Στις 14 Οκτωβρίου 2013 το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης εντάχθηκε στον κατάλογο με τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (Projects of Common Interest – PCIs). Ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως PCI αναδεικνύει και αναγνωρίζει την ανάγκη για την υλοποίηση του έργου αφού μεταξύ άλλων:

  • κρίνεται ότι είναι έργο εθνικής σημασίας και προτεραιότητας,
  • διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα που το φιλοξενεί αλλά και τις γειτονικές και
  • προωθεί την διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προέλευσης της ενέργειας.