Επιλογή του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης για επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30 Οκτωβρίου, 2014

Επελέγη η πρόταση της εταιρείας GASTRADE Α.Ε. για την επιχορήγηση της μελέτης βασικού σχεδιασμού (Front – End Engineering and Design – FEED) του έργου “Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης” από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε. “Συνδέοντας την Ευρώπη – Connecting Europe Facility”, όπως επίσημα ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενέργεια (Innovation and Networks Executive Agency).
Ο μηχανισμός αυτός προσφέρει επιχορηγήσεις (grants) σε ποσοστό έως και 50% και δίδεται σε έργα των οποίων αναγνωρίζεται η συμβολή τους σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια που προσφέρουν στη χώρα και στην περιφέρεια της Ε.Ε. που τα φιλοξενεί, στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ολοκλήρωση της αγοράς, στον σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ συνεκτιμώνται τα καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.
Ο πίνακας με τα προεπιλεγμένα έργα για επιχορήγηση πρόκειται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δείτε την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια, εδώ.