Επιλογή του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης στη 2η λίστα των Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI)

18 Νοεμβρίου, 2015

Για 2η συνεχή φορά ο τερματικός σταθμός LNG Β. Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη εντάχθηκε στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαικής Ένωσης (PCI).

Η συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, η δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από πολλαπλές πηγές προέλευσης, η ολοκλήρωση της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη αποτέλεσαν κύρια κριτήρια επιλογής για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μέσα από μία δύσκολη διαδικασία τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης ο φορέας του έργου, GASTRADE A.E., απέδειξε για δεύτερη φορά ότι ο τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.