Ολοκλήρωση μελέτης Βασικού Σχεδιασμού (FEED) για το έργο LNG της Αλεξανδρούπολης

4 Σεπτεμβρίου, 2017


Ολοκληρώθηκε η μελέτη Βασικού Σχεδιασμού (FEED) για τον πλωτό τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης από την εταιρεία Wood Group Kenny Ireland LTD.

Η μελέτη FEED συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF) κατά 50% και στόχο είχε την εξέταση όλων των τεχνικών παραμέτρων που αφορούν στα επί μέρους τμήματα του έργου, δηλαδή στην πλωτή μονάδα παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG, τις υποθαλάσσιες σταθερές εγκαταστάσεις καθώς και στον υποθαλάσσιο και χερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου.

Ο συνολικός χρόνος διεξαγωγής της μελέτης ήταν έξι (6) μήνες κατά την διάρκεια των οποίων εκτελέσθηκαν επίσης θαλάσσιες και χερσαίες γεωφυσικές έρευνες στην περιοχή εγκατάστασης του έργου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τον λεπτομερή σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου που προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2018.