Ένταξη του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης στον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022

2 Φεβρουαρίου, 2018

Στον Οδικό Χάρτη Αγοράς Φυσικού Αερίου 2017-2022 εντάχθηκε το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης (ΦΕΚ 59/Β/18.01.2018) επιβεβαιώνοντας την σημασία του έργου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Το έργο του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό, προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτική για την διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός κόμβου φυσικού αερίου στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.