Δημοσίευση Κατευθυντήριων Γραμμών Δεσμευτικής Φάσης Market Test

26 Ιουλίου, 2019

Δημοσιεύθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 18.07.2019 οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Δεύτερη Δεσμευτική Φάση του Market Test για τη Δέσμευση Δυναμικότητας στο ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ.